XÍCH NEO PHÚC HƯNG, 363 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0909666746

Thông tin thưởng Tết 2020 theo bộ luật lao động của bộ

Thưởng Tết năm 2020 theo luật mới của Bộ Lao Động Việt Nam

Thưởng Tết năm 2020 theo luật mới của Bộ Lao Động Việt Nam

Mới đây, Bộ luật Lao động mới đã mở rộng khái niệm tiền thưởng - quy định nêu rõ: Thưởng không chỉ là tiền mà còn bằng các hình thức khác, có thể là hiện vật.
Copyright © XÍCH NEO PHÚC HƯNG
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/neotoiphuchung/