XÍCH NEO PHÚC HƯNG, 363 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0909666746

Tin trong ngành

Tin trong ngành

Tin trong ngành

Theo quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), từ ngày 1/1/2020 trở đi, tất cả tàu biển sẽ phải giảm thiểu lượng lưu huỳnh oxit xuống dưới 85% để giảm thiểu khí thải...
Copyright © XÍCH NEO PHÚC HƯNG
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/neotoiphuchung/