XÍCH NEO PHÚC HƯNG, số 363 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0909666746
Liên hệ

CƠ SỞ PHÚC HƯNG

Địa chỉ: 363 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Email: cosophuchung@gmail.com

SĐT: 0909.666.746 ( Loan )  hoặc 0932.658.191 (Thảo)

Website: www.cokhiphuchung.com

Facebook:https://www.facebook.com/xichneophuchung/

 
Copyright © XÍCH NEO PHÚC HƯNG
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/coso.phuchung